Protectia Datelor Personale

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pagina de internet www.doctormanolea.ro (denumită in continuare site) este proprietatea firmei CENTRUL MEDICAL OM SRL înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J16/444/26.06.2001, CUI 14091807. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.doctormanolea.ro.

(1) Site-ul prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților în următoarele scopuri: - furnizarea serviciilor medicale solicitate de pacienți cum ar fi: în scopuri de medicină preventivă sau a muncii, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate sau de asistență socială care acţionează în interesul persoanei vizate; - protejarea intereselor vitale ale persoanelor fizice; - constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare; - interesul public în domeniul sănătății publice; - arhivarea în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; - îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin conform legilor în vigoare. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/279, art. 6 (obligație contractuală, obligație legală, protejarea intereselor vitale, interes public) și Legea 677/2001 cu modificările și completările ulterioare. Datele personale sunt prelucrate în scopurile de mai sus de către un profesionist supus obligației de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia.

(2) Site-ul poate prelucra date personale ale următoarelor persoane vizate: - pacienți sau potențiali pacienți ai CENTRULUI MEDICAL OM SRL; - reprezentanți legali ai pacienților; - membri ai familiei pacientului; - persoane de contact desemnate de pacienți.

(3) Datele personale pe care le prelucrăm pot include: - detalii de identificare a persoanei vizate, cum ar fi: nume, prenume, CNP, număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă de e-mail; - date privind starea de sănătate, simptome, diagnostic, tratament; - rezultate ale analizelor de laborator, ecografii, etc

(4) Site-ul poate transmite datele personale ale pacienților către: - persoana vizată; - reprezentantul legal al persoanei vizate; - partenerilor contractuali ai CENTRULUI MEDICAL OM SRL; - instituțiilor autorizate prin lege cum ar fi: CAS Dolj, DSP Dolj, DJPS Dolj, CSAM Oltenia, Colegiul Medicilor Dolj, Colegiul Medicilor Dentiști Dolj etc. - autorităților publice.

(5) Datele cu caracter personal sunt păstrate/prelucrate pe perioada de timp impusă de legile în vigoare sau necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate. Durata de păstrare variază în funcție de categoria de date personale prelucrate și scopul prelucrării acestora.

(6) Site-ul păstrează confidențialitatea datelor personale și nu le divulgă către alte persoane sau organizații cu excepția următoarelor situații: - persoana vizată solicită acest lucru; - persoana vizată își da consimțământul pentru divulgarea datelor personale; - situații impuse de legile în vigoare; - în scopul sănătății publice și cercetării științifice; - în situații în care interesul public prevalează confidențialității.

(7) În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/279, persoana vizată are dreptul de a solicita Site-ul, în ceea ce privește datele sale cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor. Exercitarea acestor drepturi se poate face prin depunerea unei cereri la Recepția Site-ul, la sediul din Craiova, cart. Brazda lui Novac, nr. 5, județul Dolj.

(8) Pentru orice informații privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor al Site-ul, la adresa de e-mail: responsabildate@doctormanolea.ro.

Această Nota de Informare a fost redactată în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/279 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene.